top of page

Proton Tedavi ile Tedavi Edilebilen Kanserler

Proton Tedavisi ile Gastrointestinal Sistem Kanserin Tedavisi

Gastrointestinal sistem kanseri, aynı zamanda GI kanseri olarak da adlandırılır, yemek borusu, mide, pankreas , karaciğer, kolon, rektum ve anüs gibi sindirim sistemi içinde herhangi bir yerde meydana gelen kanserleri ifade eder. GI kanserlerinin, hassas yapılara yakın konumlarından dolayı tedavi edilmesi zor olabilir. Tipik olarak, ameliyat, kemoterapi ve radyasyon terapisi dahil GI tümörlerini tedavi etmek için bir tedavi kombinasyonu kullanılır.

Gastrointestinal kanser tedavisi için proton tedavisinin hassasiyeti, doktorlara tümörleri daha yüksek doz radyasyonla tedavi etme esnekliği sağlarken sağlıklı çevre dokuya zarar verme riskini azaltır. Gastrointestinal kanser tedavisi sırasında sağlıklı dokuya gereksiz radyasyondan kaçınmak, geleneksel radyasyona göre yan etki riskini azaltır.

Proton tedavisi için en uygun GI yolu tümörleri şunları içerir:

 • Yemek borusu (Özofagus) kanseri

 • Mide kanseri

 • Pankreas kanseri

 • Karaciğer kanseri

 • Rektum kanseri

 • Anal (Makat) kanseri

Yemek Borusu (Özofagus) Kanserinin Belirtileri

Özofagus kanserinin radyasyon ile tedavisi zor olabilir, özofagus kalp, akciğer ve omurilik kanalına yakındır, bu nedenle proton tedavisi, yüksek radyasyonu tümör bölgesinde yaydığından dolayı, en iyi tedavi seçeneklerinden birisidir.

 • Yutma güçlüğü

 • Kilo kaybı

 • Göğüs bölgesinde yanma ve ağrı

 • Kusma, gıdaların ağza geri gelmesi.

 • Boyunda şişlik.

 • İştahsızlık.

 • Ses kısıklığı

 • Kanama.

Mide Kanserinin Belirtileri

Mide kanseri midenin 5 tabakasında da bulunabilir, mukoza tabakada gelişen kanserin tedavisi daha iyi seyirlidir. Midenin dış katmanında bulunan Kaner yayılmaya daha elverişlidir bu nedenle, erken teşhis çok önemlidir. Proton tedavisi ile, hem çevre dokuların korunması hem de kanserli yapının dışına çıkacak radyasyon miktarı en az olan tedavi çeşididir.

 • Hazımsızlık veya midede yanma hissi.

 • Bulantı

 • Az miktarda yemekle bile ortaya çıkan şişkinlik hissi.

 • Karın veya mide bölgesinde ağrı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yutma Güçlüğü

 • Kansızlık (Anemi)

Pankreas Kanserinin Belirtileri

Pankreas kanserinin ameliyat öncesi ve sonrası tedavi sürecinde, radyasyon dozu arttırılmasını kolaylaştırabilir ve kemoterapinin yoğunluğunu artırarak tedaviye ek faydaları vardır. Aynı zamanda kemoterapi ve ameliyat tedavisini, lokal uygulanan bölge kontrolünü sağladığı için gecikmesini önler.

 • Yemek sonrası ya da yatay pozisyona geçince artan karın ağrısı

 • Gaz sancıları, şişkinlik.

 • Kusma ve iştah kaybı

 • Koyu renkli ya da kanlı idrar.

 • Genel halsizlik.

 • Karaciğer ve safra kesesinde büyüme.

 • Kaşıntı

 • Varis

Karaciğer Kanserinin Belirtileri
 • İştah ve kilo kaybı

 • Küçük bir yemekten sonra çok tok hissetmek

 • Mide bulantısı ya da kusma

 • Sağ tarafta kaburgaların altında bir kitle olarak hissedilen genişlemiş bir karaciğer

 • Sol tarafta kaburgaların altında bir kitle olarak hissedilen genişlemiş dalak

 • Karında veya sağ kürek kemiğinin yakınında ağrı

 • Karında şişme veya sıvı birikmesi

 • Kaşıntı

 • Deri ve gözlerde sararma (sarılık)

Rektum Kanserinin Belirtileri

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik - Kabızlık, ishal ve bağırsak inkontinansı, genellikle başka, daha az ciddi sorunların semptomları olsa da, kolorektal kanserin bir işareti olabilir.​

 • Dışkıda veya dışkıda kan

 • Açıklanamayan anemi

 • Olağandışı mide veya gaz ağrısı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Kusma

Anal (Makat) Kanserinin Belirtileri

Anal kanalda oluşan kanserin tedavisinde, diğer gastrointestinal kanserlerin aksine tedavi edici kemoterapi ve radyasyon tedavisi önceliklidir. Erken teşhis edilen tümörlerde başarı oranı yüksektir. Fakat, radyasyon dozu tedavi sürecinden sonra kısa ve uzun süreli

 • Makattan kanama.

 • Makatta kitle, şişlik hissedilmesi.

 • Makatta ağrı

 • Devamlı veya tekrarlayan makat kaşıntısı

 • Bağırsak alışkanlıklarında değişme (sık veya daha az dışkılama)

 • Zorlu dışkılama, ıkınma.

 • Dışkının kalem gibi incelmesi.

 • Makattan akıntı

bottom of page