top of page

Proton Tedavisi Nedir

proton tedavisi

Proton Tedavisinin Özellikleri

Proton tedavisi, tümörleri hassas bir şekilde hedef alan, sağlıklı doku ve organlara verilen zararı önemli ölçüde azaltan gelişmiş bir radyasyon dağıtım sistemidir.

 

Kanseri tedavi etmenin etkili bir şekilde üç yolu vardır: 

  1. Kemoterapi 

  2. Cerrahi Tedavi

  3. Radyasyon Tedavisi 

 

Radyasyon tedavisi şemsiyesi altında birkaç farklı alt tip vardır. Proton terapisi, bu alt tiplerden biridir. Birçok faydası nedeniyle tüm dünyada onkologlar ve hastaneler tarafından kullanımı hızla artmaktadır.   

Standart radyasyon tedavisi yıllarca ortaya çıktı ve gelişti. Pek çok kanser türü için etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak radyasyon tedavisinin bir yan etkisi vardır. Birincil fotonların ve ikincil elektronların enerjisi, ışının tüm yolu boyunca salınır, radyasyon, hem hedeflenen tümörden önce hem de ötesinde sağlıklı dokuları etkiler. Radyasyonun böyle bir "çıkış dozu" normal hücrelere zarar verir ve daha sonra sağlık sorunlarına yol açabilir.

Proton terapisinin avantajı, protonların enerjilerinin çoğunu tam olarak kanserli bir tümörün lokalizasyon bölgesinde salmalarıdır. Protonlar vücutta hareket ettikçe yavaşlar, elektronlarla etkileşime girer ve yolun sonunda maksimum radyasyon salar. En büyük enerji salınımının gerçekleştiği yere "Bragg Zirvesi" denir. Doktor, hastanın vücudundaki Bragg tepe noktasını kanserli tümörün merkezine denk gelecek şekilde hesaplayabilir. Protonların etkisi, neoplazmın şekline ve derinliğine tam olarak karşılık gelirken, aynı zamanda sağlıklı doku ve organları etkilemez.

Proton tedavisini benzerlerinden ayrıştıran özellikleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Hassasiyet

Proton tedavisinde  tümör proton ışını kullanarak tek tek ve katman katman taranır. Işın, sağlıklı doku ve organların esasen radyasyon dozu almayacağı bir hassasiyetle yönlendirilir ve gönderilir. Bu, radyasyon tedavisi gören hastalar için daha az yan etki ve daha iyi yaşam kalitesi ile sonuçlanır.

Tümörde Daha Yüksek Doz

Proton tedavisi ile, çevresindeki dokudaki dozu eşit olarak artırmadan tümör alanındaki doz artırılabilir. Bu, özellikle daha yüksek bir radyasyon dozu uygulanarak iyileştirilme şansı daha yüksek olan, ancak ciddi yan etkiler (körlük gibi) riski çok büyük olduğu için klasik radyoterapinin imkansız olduğu tümörler için yararlıdır.

Azaltılmış Yan Etki

Proton tedavisi ile sağlıklı doku ve organlar, geleneksel radyasyon terapisine göre önemli ölçüde daha az radyasyon alır. Bu, radyasyon tedavisi gören hastalar için daha az yan etki ve daha iyi yaşam kalitesi ile sonuçlanır.

Sağlıklı Dokuda Daha Düşük Doz

Proton ışınları vücuda girer ve enerjilerinin çoğunu doğrudan tümöre yatırır. Radyasyon onkologları, proton ışınının enerjisini bir tümör içinde odaklayabilir ve tümör bölgesine geleneksel radyasyon terapisiyle mümkün olandan daha yüksek dozlar verebilir. Bu, daha az yan etki riski ile daha hassas tedaviye yol açar.Sağlıklı dokudaki radyasyon dozu azaltılırken tümördeki doz sabit kalır. Bu, radyasyonun bir sonucu olarak daha az (geç) yan etkiye ve birkaç yıl sonra yeni bir kanser (ikincil bir tümör) geliştirme riskinin azalmasına neden olabilir.

Proton Tedavisi ile İyileştirilen Çeşitli Tümörler

Proton ışınları böyle bir hassasiyetle yönlendirilip iletilebildiğinden, proton tedavisi düzensiz şekilli veya kritik organ ve yapılara yakın tümörler için idealdir.

Daha Düşük İkincil Tümör İnsidansı

Proton tedavisi ile, sağlıklı doku ve organlar neredeyse hiç radyasyon dozu almadığından, radyasyona bağlı ikincil  tümör oluşum riski önemli ölçüde azaltılır.

bottom of page