Proton Tedavi Merkezi

MIBS proton tedavi merkezi

Proton Tedavi Süreci

Kanser teşhisinin konulması insanları derinden etkileyen bir durumdur. Fakat yılmanıza ve zamanınızı korku ve endişe ile geçirmenize gerek yok. Yenilikçi tıbbın sağladığı imkanlar neticesinde geliştirilen Proton Tedavisinin süreci genel olarak

5 aşamadan oluşmaktadır. 

1. Aşama - Hastanın ön tanı ve sağlığının değerlendirilmesi

Tedavinin MIBS proton merkezinde değerlendirilmesi için PET/CT ile kontrastlı MR görüntülerinin DICOM formatında olmak üzere, tıbbi değerlendirme, tıbbi epikriz raporu, biyopsi sonucu, histoloji, tıbbi laboratuvar sonuçlarının www.protontedavisi.com adresinde bulunan geri dönüşlü formu doldurarak veya info@medicaltourismservices.com adresine gönderilerek yapılabilir. Hasta raporlarınızın değerlendirilmesi ve tedavinin planlanması için ek veya daha güncel raporlara ihtiyaç duyulması halinde MTS danışmanımız sizinle iletişime geçilecektir. MIBS’te çalışan uzman hekimlerin oluşturduğu konsilyum 3 gün içinde ikinci tıbbi görüş ile birlikte ön tedavi programını hazırlar ve size dönüş sağlanır. Tedavi konusunda vereceğiniz olumlu kararınızın ardından gerekli vize işlemleri için tarafınıza tedavi davetiyesi düzenlenir ve gerekli vize işlemleri başlatılır.

2. Aşama - Tedavinin planlanması

İlk muayene sırasında hekim hastanın tıbbi belgelerini inceler, daha önce alınmış olan tedavinin hacmi ve sonuçları ile birlikte hastanın güncel sağlık durumu değerlendirilir. Tedavinin planlanması için tıbbi değerlendirmelerin yetersiz kalması durumunda uluslararası protokollere uygun ek tanılar MIBS onkoloji kliniğinin sunduğu geniş imkanlar, görüntüleme sistemleri ve histoloji laboratuvarı dahilinde yapılabilmektedir. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, hasta veya hasta temsilcisine tedavi süreci ve fiyatlandırma konusunda detaylı bilgi iletilecektir.

3. Aşama - Tedavi hazırlıkları

Tedavinin etkinliği, tümörün ve çevresinde bulunan dokuların sınırlarını belirlemekle netlik kazanır. Görüntüleme için multi-spiral BT, MRI ve PET/CT kullanılmaktadır. Proton terapisinin planlanması ve kontrolü için gerekli olan tüm tıbbi donanımlar merkezin içerisinde yer almaktadır.

 
4. Aşama - Tedavinin planlanması

Proton tedavinin planlanması için medikal fizikçiler 5 ile 7 gün arasında sürecek bir çalışma gerçekleştirirler. Bu süreçte çekilen görüntüler baz alınarak tümör ve çevre dokularının 3 boyutlu bir modellemesi yapılır, kanserli dokunun ve kritik hayati organların sınırları çizilir (beyin sapı, kalp, optik sinirleri, salgı bezleri v.b). Hazırlanan model uyarınca proton demetlerinin yörüngesi, tümör dokusunun ışınlanması, dozajı, kritik çevre dokuların radyasyondan korunması için hesaplanır.
Bu etaba ek olarak hastaya özel maske ve tedavi süresince hastanın hareketsiz kalmasını sağlayacak özel bir yatak hazırlanır.

5. Aşama - Proton Tedavisi

Proton terapisi yatış gerektirmeyen bir tedavi türüdür ve 1 ile 7 hafta içerisinde tamamlanır. Fraksiyon (ışınlama seansı) kanserin çeşidi ve evresine göre 5 ile 35 fraksiyon arasındadır. Işınlama seansları hafta sonu dışında hafta içi her gün uygulanmaktadır. Prosedür boyunca hasta rahat bir şekilde hasta masasında uzanmaktadır. Tedavi odasında bulunan iletişim sistemi ile hasta eşzamanlı olarak MIBS uzmanları ile iletişimde olup, uzmanlar tarafından kamera sistemi ile gözetim altındadır. Tedavi seansı, tedavi öncesi yapılan tedavi konfirmasyonu ile birlikte 20 ile 30 dakika arasında sürmektedir. Protonların tümöre etki süresi 1 ile 3 dakika arasındadır. Kanserli hücreler tedavi planına uygun olarak proton ışınları ile ışınlanırken aynı zamanda hastanın pozisyonu ve tedavinin keskinliği, radyasyonun çevre dokuların zarar görmemesi için sistem tarafından sürekli kontrol edilir. Tedavi süreci ve önemli olan bütün parametreler, merkezdeki monitörler aracılığı ile MIBS personeli tarafından takip edilmektedir.

6. Aşama - Tedavi Sonrası

Kanser tedavisi, hastaya verilen son fraksiyon proton ışını ile sonlanmış değildir. Hastanın rutin olarak hekim tarafından belirlenecek sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Son proton seansının bitiminde ilgili hekim hasta ile görüşme gerçekleştirir, hekim tedavi ve iyileşme sürecinde olan hastanın uygulaması gereken önermeleri iletecektir. Ayrıca İngilizce ve Rusça hazırlanmış epikrizde radyoterapi hekimi tarafından hastalığın dinamiklerinin kontrol edilmesi için periyodik olarak yapılması gereken MR görüntülemeleri hakkında bilgilendirme yazısı MTS tarafında Türkçe'ye çevrilerek hastaya iletilecektir. Yapacağınız rutin kontrolleri info@protontedavisi.com e-mail adresine DICOM formatında göndererek MIBS radyoterapi hekimleri tarafından tedavi durumunuzun takibi ve değerlendirilmesi tarafımızdan yapılmaktadır.

Adım adım Proton Tedavi Süreci
 1. Hasta MTS'a başvurarak radyolojik görüntüleme ve tıbbi raporlarını paylaşır.

 2. Hastanın sağlık durumu St. Petersburg'taki MIBS uzmanları tarafından değerlendirilir.

 3. Tedavi Programı hazırlanır ve hasta ile paylaşılır.

 4. Tedavinin tarihi kesinleştirilir ve hasta hizmet sözleşmesi imzalanarak ödeme gerçekleştirilir. 

 5. Işın tedavisi öncesi  7 ila 10 günlük bir hazırlık süresi nedeniyle seyahat planlaması  MTS tarafından düzenlenir.

 6. Hasta, St. Petersburg Pulkovo Havaalanında karşılanır ve akabinde oteline yerleştirilir. 

 7. Hasta belirlenen tarihte  ışın tedavisine hazırlanması (CT, MRI simülasyonları vb.) için ilk muayenesine götürülür.

 8. Hazırlık süreci bitiminde, Işınlama prosedürleri başlayacaktır. Işınlama sadece hafta içi günlerde yapılmaktadır.

 9. Hafta sonları hasta dilerse, MTS'nin düzenlediği kültürel tur ve  etkinliklere katılabilir.

 10. Tedavi sonuçlandıktan sonra, hastaya gerekli olan bütün raporlar verilecektir.

 11. Hasta planlanan tarihte Türkiye’ye dönüş gerçekleştirilecektir. 

 12. Hastanın sağlık durumu MTS tarafından takip edilecektir.