top of page

Proton Tedavisi Nedir

MIBS proton tedavi merkezi

Proton Tedavisinde Çocuk Hastalar

Kanserli tümörlere uygulanan radyasyon ışını kanser tedavisini arttıran olmazsa olmaz bileşenidir.
Geleneksel foton terapi ile ışınlanan çocukların, radyasyondan etkilenen sağlıklı dokuları sağlık sistemlerini etkilerken, kas, kemik sinir sistemi organları etkilenir ve hormonların dengesizliği ile zihinsel gelişimin durağanlığı gözlemlenebilir.

Çocuklarda yapılan ışın tedavisinin ana risklerinden biri sağlıklı dokunun uğradığı radyasyon hasarı ve oluşabilecek ikincil kanserlerdir. Çocukluğunda geleneksel ışın tedavisi gören hastaların tedaviden 10-15 yıl sonra oluşan ikincil tümörler hastaların ölümüne yol açmakta veya tekrar kanser tedavisi görmelerine sebebiyet vermektedir.

Proton tedavisinde kullanılan kalem ışın tarama metodu sayesinde, sadece kanserli hücrelerin ışınlanması yapılmakta ve birçok durumda oluşabilecek zararlı yan etkilerden kaçınılmaktadır. Amerika’da 1990 yıllarından beri yapılan araştırmalar proton ışın tedavisinin çocuklarda zihinsel veya psikolojik bir etkiye sebep vermediği gözlemlenmiştir. Yapılan tedavi sonrası ikincil tümörlerin oluşma riski yüzde 1 ile 4 arasında olup geleneksel radyasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında 8 ile 10 kat kadar daha düşük bir risk taşımaktadır.

Yukarda belirtilen faktörlerden dolayı, çocuk kanser vakalarında diğer radyasyon tedavilerine kıyasla proton tedavisi her zaman tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Altı yaşından küçük pediatrik hastalarda proton tedavisi anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Anaokulu çağı öncesi çocuklarda mikrometre kesinliğinde ışınlamanın yapılabilmesi için çocukların tamamen hareketsiz olmaları şarttır. Yenilikçi anestezi ilaçları ve dozunun doğru ayarlanması ile pediatrik hasta kısa süreli uyku durumunda iken ışınlama seansı gerçekleştirilmektedir.

Çocuklarda proton tedavisinin ağırlıklı olarak uygulandığı hastalıklar şunlardır.

- Medulloblastom

- Beyin Sapı Gliomları

- Rabdyomyosarkom

- Retinoblastom

- Neцroblastom

- Karotid Karsinomu

- Glioma

- Optik Sinir Tümörleri

- Osteosarkom

- Teratom

bottom of page