top of page

Proton Tedavisi Nedir

proton tedavisinin yararları

Proton Tedavisinin Faydaları

1 - BEYİN
 • Kafatasının tabanındaki agresif tümörlerde (kordomalar) hastalık kontrolünde 5 yılda %31 artış 10

 • Tedaviden sonra ikincil beyin tümörüne sahip olma olasılığı %50 daha azdır 2,3

 • Menenjiyom tedavisinde hipokampiye (hafıza fonksiyonu) ortalama dozda %55 azalma 3

2 - BOYUN, BOĞAZ, AĞIZ
 • Orofaringeal kanser için bir besleme tüpüne ihtiyaç duyma riskinde %27 azalma 4

 • Tedaviden sonraki ilk 3 ay içinde daha az yan etki, orofaringeal kanserli hastalarda normal fonksiyona daha hızlı geri döner 5

 • Nazofaringeal kanser için bir besleme tüpüne ihtiyaç duyma riskinde %45 azalma 6

 • Tükürük bezlerinin tedavisinde tat, mide bulantısı ve ağrılı ağız değişiklikleri üzerindeki olumsuz etkilerde keskin bir azalma 7

 • 5 yıl içinde nazal ve paranazal sinüs kanserleri için hastalıksız sağkalım oranındaki %44 nispi artış 8

3 - AKCİĞER
 • Yutma (özofajit) ile ciddi (3.derece) ağrı insidansında %56 nispi azalma 13

 • Evre II ve III akciğer kanseri için genel sağkalımda %35 göreceli artış 14

 • Bazı vakalar için tedavi süresinde 4 haftaya kadar azalma 15

4 - MEME
 • Sol taraflı meme kanseri için kalbe %88 daha az radyasyon dozu 9,10

 • Akciğerde klinik olarak anlamlı radyasyon dozlarında %44 azalma 10

 • Kısmi meme ışınlama vakalarının 5 yıl içinde​ %90'ı iyi ve mükemmel kozmetik sonuçlara yol açar 11

 • İyi tolere edilir – lokal olarak ilerlemiş meme kanserinde %4'ten az ciddi yan etki (grade 3) 10

​5 - YEMEK BORUSU
 • Hastalığın evre I-II sinde 5 yılda genel sağkalımda %10 artış 16

 • 5 . yılda II-III evrede lokal kanser kontrolünde %10 artış 16

 • Evre II-III'te 5 yılda mesafe metastazında %15 azalma 16

 • X-ışını tedavisi (IMRT)ile karşılaştırıldığında pulmoner toksisitede %26 azalma 17

 • Özellikle alt özofagusta (mide borusunda) şiddetli, tedaviye bağlı lenfödem riskinde %21 azalma 19

 • Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresinde 3-4 gün azalma  18

6 - KARACİĞER
 • Mükemmel yerel kontrol ve uygun sağkalım oranları ile ilişkili 12

 • Stereotaktik radyasyon (SBRT) veya ablasyon için uygun olmayan daha büyük tümörü (>6cm) tedavi edebilir 12

​5 - PROSTAT
 • Ara riskde 5 yıllık genel sağkalım oranı %5 daha yüksek 20

 • Proton tedavisi alan hastalar, cerrahi, röntgen veya brakiterapi hastalarına kıyasla en yüksek yaşam kalitesini bildirmektedir. 21

 • Mesaneye %35 daha az radyasyon ve rektuma %59 daha az radyasyon 22

 • Sekonder malignite gelişme riskinde %42 azalma 20

 • 2 yılda tedaviye bağlı bağırsak sıklığında ve aciliyetinde %50 azalma​  23

 • 2 yılda %21 daha düşük idrar toksisitesi riski 24

 • 2 yılda %25 daha düşük erektil disfonksiyon riski 24

6 - REKTAL / ANAL

Kemik iliği de dahil olmak üzere kritik yapılara radyasyon dozunda %50'den fazla azalma 25

 • Tümörün arkasında çok az radyasyon olur veya hiç olmaz

 • Tedavi başına önemli ölçüde daha küçük bütünleyici doz kullanılır

 • Yan etki riskini azaltmada kanıtlanmış referanslar mevcuttur

 • Tedavi sırasında ve sonrasında daha iyi yaşam kalitesi söz konusudur

 • Ağrısız ve yayılmayı önleyen bir yöntem uygulanır

bottom of page