top of page

Proton Tedavisi Nedir

Proton Tedavisi Maliyeti

sgk.jpeg

Proton Tedavisinin maliyeti ülkeden ülkeye değişmektedir. ABD ve Avrupa ülkelerine oranla Rusya tedavi maliyeti konusunda oldukça avantajlı paketler sunabilmektedir.

Türkiye'de proton terapisi için devlet desteği alınabiliyor, SGK’nın 5510 Kanun kapsamında sağladığı sağlık yardımını almak için gerekli aşamaları geçerek hastalar Genel Sağlık Sigortası, Dışişleri Bakanlığı ve SGK’nın sağladığı sağlık yardımından yararlanabilir. 

Yurtdışı tedavi desteği almak için öncelikle yurt içinde yapılamayan bir tedavi olması gerekmektedir, işlemlerin usulüne uygun yapılması için uygun olarak düzenlenmiş SUT eki ‘Yurt Dışında Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu’ (EK-2/E-1) formatına uygun hazırlanan sağlık kurulu raporunun temin edilmesi gereklidir.

Hastalar gerekli sağlık kurulu raporunu Ankara Numune ve Araştırma Hastanesi, Istanbul Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden onaylatmaları veya doğrudan bu hastanelerden temin etmeleri halinde, rapor Sağlık Bakanlığına onay işlemleri için gönderiliyor.

Onay işlemleri, ilgililer tarafından yaptırılabildiği gibi, bağlı bulunulan Sağlık Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne teslim edilerek yapılabilir.

Sağlık kurulu raporları, teyit ve onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra hasta veya hasta yakını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamının onayına sunulmaktadır.

Gerekli raporlar onaylandıktan sonra tedaviyi sağlayacak sağlık tesisi ile gerekli koordinasyon sağlanmakta ve tedaviye ilişkin gerekli belgelerin onaylanması için Dışişleri Bakanlığına gönderilmektedir. Diğer işlemlerin yürütülmesi için, sağlık kurulu raporu ve yurtdışı tedaviye ilişkin diğer belgeler ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne ayrıca iletilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamından gelen onay ile birlikte, Dışişleri Bakanlığına bilgi verildiğine ilişkin talimatın SGK il müdürlüğüne ulaşmasından sonra, 5510 sayılı kanunun 4(a) kapsamındaki veya bakmakla yükümlü olunan kişi için ilgili ülkeye göre formüllerin tanzim edilmesi, yol, refakatçi giderleri için talep edilmesi halinde harcırah, tedavi bedellerinin ülkeye transfer edilmesi ve tedavinin bitimi ardından sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi ile mahsuplaşma işlemleri ve benzeri işlemler yürütülmektedir.

Yurt dışında tedavi edilecek kişi, sözleşmeli veya sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sağlayıcısı sözleşmeli kurumlarla çalışılan tedavi ücretini aşmadığı durumlarda giderleri karşılanır. Aynı zamanda tedavi bedeli hasta tarafından karşılandığı durumlarda da, SGK tarafından istenecek gerekli belgelerin ibrazı ile, ödenen bedeller geri alınabilmektedir.

Hastanın sağlık kurulu raporunun belirtildiği üzere uçak ambulans ile taşınması gerektirdiği durumlarda,taşıt bedellerinin faturalandırılması halinde bedeller SGK tarafından karşılanmaktadır.

Proton tedavisi kapsamında, MIBS Proton Merkezinde tedavi almayı ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde tarafınıza gerekli belgeler sağlanacaktır.

Daha detaylı bilgiye ulaşmak için linkte tıklayarak Sağlık Güvenlik Kurumunun ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.
https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/6e005251-517e-4202-8266-fe8d58c4f9a6/Yurtdisi-Tedavileri-2022-08-16-09-56-29

bottom of page