top of page

Terimler

 • Brakiterapi: Bir tümörün içine veya yakınına radyoaktif materyalin vücuda sokulmasını içeren radyasyon tedavisi.

 • Bragg Peak: Vücuttaki yollarının sonuna yerleştiklerinde protonlardan yayılan enerjidir. Proton tedavisi kullanıldığında, bu yol tümör bölgesinde biter. Radyasyon onkologları, tümörü etkin bir şekilde hedeflemek için bu enerji akışını dokuda belirli bir derinliğe yerleştirme yeteneğine sahiptir.

 • Konvansiyonel Radyasyon Tedavisi: Vücudun kanserli bölgelerini hedef almak için elektronların veya röntgenlerin kullanıldığı en yaygın kanser tedavisi türüdür.

 • Giriş Dozu: Radyasyon aslında amaçlanan hedef olan tümöre ulaşmadan önce sağlıklı doku tarafından emilen radyasyon dozu.

 • Elektron: Geleneksel radyasyon terapileri sırasında biriken bir atomdan alınan, derinliği olmayan tümörler için etkili olan parçacıklardır.

 • Çıkış Dozu: Radyasyonun tümöre ulaşmasından sonra sağlıklı dokular tarafından emilen radyasyon dozu. Proton terapisinin kullanılmasıyla protonlar tümöre girer ve sonra durarak bu çıkış dozunu ortadan kaldırır.

 • Lokal Terapi: Tümörün kendisini ve çevresindeki alanı etkileyen kanser tedavisi (yani cerrahi).

 • Metastaz: Bir tümörden ayrılan, vücutta ek bir yerde yerleşen ve yeni bir tümör oluşturan kanser hücrelerinin sonucudur.

 • Pencil Beam: Protonların uygulandığı proton terapi tedavi ünitesinin özelliği. Hedeflenen, hassas radyasyon dozlarına izin vererek, olumsuz yan etkileri en aza indirir ve çevre dokuya daha düşük hasar riski sağlar.

 • Protonlar: Bir atomdan pozitif yüklü parçacıklar.

 • Proton Tedavisi (Terapisi): Çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için X ışınları yerine tek bir yüksek enerjili proton demeti kullanan, tümörlere olumsuz yan etkileri ve kanser nüksünü azaltacak şekilde hassas tedavi sağlayan gelişmiş bir radyasyon tedavisi şekli.

 • Radyasyon Tedavisi: Proton tedavisi de dahil olmak üzere röntgen veya radyasyon kullanımını içeren kanser tedavisi.

 • Simülasyon Ziyareti: Proton tedavisi hastaları için ideal tedavi planını belirlemek için bir bilgisayarlı tomografi (CT) taraması, bir pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması veya bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılması.

 • Toksisite: Tedavi sırasında radyasyona maruz kalma sonucu normal, sağlıklı dokuya verilen hasar.

 • Tümör: Bir hücre konsantrasyonunun neden olduğu, iyi huylu olabilen, metastaz yapma ve vücudun diğer bölgelerine yayılma kabiliyetinden yoksun veya kötü huylu, vücudun ek bölgelerine yayılabilen ve toplanabilen bir kitledir.

bottom of page