top of page

Çocuk Beyin Tümörlerinde Proton Tedavisi

Proton Tedavisinin Çocuklarda II ve III Evre Ependimomlara Etkisi

Günümüzde maksopapiller olmayan ependimomların tedavi sonuçlarını gösteren yeterli sayıda bilimsel çalışmalar yapılmamış ve ışınlama dozu ve hedefi konusunda yeterli araştırmalar yapılmamıştı. Omurilikte sıklıkla görülen ve bir tümör çeşidi olan ependimomun özellikle proton tedavisi üzerine yayınlanan yeterli sayıda kaynak ve bilimsel çalışma yapılmamıştır.


4 Ekimde Physician’s Weekly dergisinde, Amerika’da bulunan birkaç tıp merkezinin, omurilikte bulunan klasik ve anaplastik ependimomlarda proton tedavisine ilişkin 2008’den 2019’a kadar 14 pediatrik vakanın omurgada bulunan metastatik ve maksopapiller olmayan II ve III evre hastaların proton tedavilerinin çalışmaları yayınlandı.


Proton tedavisi alan hastaların ortalama yaşı 14 idi(1,5’tan 18’e kadar). 5 tümör boyun bölgesinde, 3 tümör toraks bölgesinde ve 6 tümör lumbosakral bölgede bulunuyordu. Işın terapisinden önce 3 hastaya tümörün kısmi rezeksiyonu yapıldı, 11 hastanın tümörü tamamen veya büyük ölçüde cerrahi yöntem ile çıkarıldı ve 2 hasta kemoterapi tedavisi aldı. Işın terapisinde klinik hacim hedefi 50,4 Gy (n=8), 52,2 (n=1) veya 54 Gy (n=5), ikinci grupta değerlendiren hastalara, ilk doz uygulamasından sonra, toplam tümör hacmine ek olarak 50,4Gy, omurilik bölgesine uyarlanmış ışın dozu uygulandı.


Ortalama takip süresi olan 6,3 yılda (1,3’ten 14,8’e kadar) tümörlerde gelişim gözlemlenmedi. Cerrahi tedavi gören hastaların çoğunda nörolojik komplikasyonlar görüldü, 18 yaşında olan hasta çocukların birinde, cerrahi tedavi ve 54Gy ışın terapisinden sonra erektil sakal bölgede 2. Derece erektil disfonksiyon bulgusu gözlemlendi. 2 hastada ise, cerrahi ve ışın tedavisi kaynaklı kas ve iskelet sisteminde toksik hasar meydana geldi. Yapılan analizlerde, hiçbir hastanın kalp, akciğer ve diğer iç organlarında komplikasyonlar ve ikincil kanser oluşumu gözlemlenmedi.


Çocuk hastaların 50-54Gy toplam dozajda ışın tedavisi almalarının, omurilik maksopiller olmayan ependimomanın bütüncül tedavi girişimlerinde güvenilir ve efektif olduğu saptandı. Proton tedavisi sonradan oluşan radyasyon etkilerini minimalize ederken, omurilikte beklenmedik toksik etkiler ile bir bağ kurulamamıştır.


Kaynak: https://www.physiciansweekly.com/bicentric-treatment-outcomes-following-proton-therapy-for-non-myxopapillary-high-grade-spinal-cord-ependymoma-in-children


Comments


bottom of page