top of page

İkincil meme kanserinde proton tedavisi


New Jersey’de bulunan Rutgers Kanser Enstitüsünde yürütülen kanser programının rektör yardımcısı ve radyasyon onkolojisi bölümünün başkanı olan Dr. Bruce Haffty, tumor tedavisi konusunda oldukça başarılı olan ve net sınırlar içerisinde kanser hücrelerini yok edebilen proton ışın demeti ile meme kanseri olan hastaya tedavi uyguladı. Tedavi gören hasta 30’lu yaşların sonuna olan ve daha önce gebelik sırasında meme kanserine yakalanmış ve geleneksel radyoterapi görmüş bir hasta idi. Daha önce radyasyona maruz kalmış organ ve dokunun olması, proton terapisini daha avantajlı bir hale getirmiş oldu. Eyalette bulunan ve benzer vakaların tedavisinde uygulanan iki programdan biri Rutgers Kanser Enstitüsü ve Robert Wood Johnson Üniversitesinde bulunan Laurie Proton Merkezi tarafından uygulanmaktadır. Proton terapisi son yıllarda merkezlerin çoğalmasıyla artmış olup, özellikle ikincil meme kanserlerinde, çevre dokunun korunması ve tedavinin keskinliği açısından oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabilir. Alanında uzman derneklerden birisi sayılan Parçacık Terapisi Kooperatif Grubu’ elinde bulundurduğu proton tedavisi verileri doğrultusunda, tedavi endikasyonları, uygulanan teknikler ve maliyet-etkinlik analizlerinin yanı sıra, ana çalışma alanları konusunda uzman görüş birliği ve önermelerde bulunmuşlardır. Proton tedavisinin meme kanseri tedavisindeki yararları nelerdir ? Proton tedavisi meme kanserinin bir çok varyantı için önerilmemesine rağmen bazı durumlarda belirli faydaları olabilmektedir. Daha önce radyoterapi alan ve aynı bölgeye tekrar ışın tedavisi alacak hastalar, yeni oluşumun lokasyonu ve önceki radyoterapi uygulamasının detaylarına göre proton tedavisinin avantajlarından yararlanabilirler. New Jersey Rutgers Kanser enstitüsünde spesifik göğüs kanseri vakalarında, meme ve bölgesel lenf nodüllerin tedavisinde proton terapisinin faydaları araştırılmaktadır. Bazı hastaların tedavilerinde, kalp ve akciğerlere uygulanan ışın dozu ideal olan dozdan fazla olabilmektedir, bu durumda proton terapisi avantajlıdır. Belirtilmelidir ki meme kanseri olan hastaların büyük bir çoğunluğu geleneksel radyoterapi tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi olmaktadırlar. Bilimsel araştırma makalesinde araştırmacıların yaptıkları ana önermeler nelerdir ? Yönerge, meme kanserine yakalanmış vakaların hangi durumda proton tedavisinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunun altını çizmektedir. Aynı zamanda kullanıcıların aldıkları proton demetinin teknik bilgileri de paylaşılmıştır. Meme kanserin tedavisinde proton terapisinin uygulanması ile ilgili halen bir çok soru olsa da, rehber niteliğindeki yönerge, bu alanda daha fazla çalışmaların gerçekleştirilmesi ve klinik çalışmaların yapılması ile netlik kazanacağı yönünde. Dünyadaki proton terapi merkezlerinin sayısı artmıştır. Yapılan çalışmalar, hangi klinik durumlarda proton terapisinin, geleneksel radyoterapiden daha avantajlı olduğu netleştirilmeye çalışılıyor. Klinik denemeler, meme kanseri, beyin tümörleri, akciğer tümörleri, özofagus ve gastrointestinal tümörler, prostat ve diğer kanserlerde proton demeti kullanılarak devam etmektedir. Proton terapisindeki teknoloji aynı hızla gelişmeye devam etmekte, daha güvenli, hızlı ve etkili ışınlamanın yapılması için Flash terapi adı ile yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar, kullanılan parçacık hızlandırıcısındaki proton demetinin hastaya birkaç dakika içinde verilme süresini, saniye fraksiyonu kadar kısaltarak çevre dokuların toksisitenin düşürülmesi amaçlanmış, potansiyel klinik uygulama için çalışmalar sürmektedir. Proton tedavisi konusunda yürütülen uluslararası çalışmaların ışığında, özellikle riskli organların yanında oluşan kanser tümörlerin tedavisinde, yaş, hastalığın derecesi, lokalizasyonu ve evresi göz önünde bulundurularak, hastaların en az hasar ve ikincil kanser oluşma riski ile tedavi alabildikleri Proton merkezine www.protontedavisi.com sayfasından ulaşarak destek alabilirler. Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2021-09-proton-therapy-breast-cancer.html


Comments


bottom of page