top of page

Proton Tedavisiyle Akciğer Kanserinde Minimum Kalp Rahatsızlığı Riski


Amerika Pensilvanya Üniversitesi tıp fakültesinin yaptığı araştırmaya göre akciğer kanseri tedavisinde proton terapisi, tedavi sonrası gelişebilen kalp rahatsızlıklarının riskini azaltıyor. Gerçekleştirilen 200’ü aşkın hastanın geriye dönük incelemesinde minör inme olgusu, foton terapisine göre farkedilebilir ölçüde az gözlemlenmiştir. Pensilvanya Üniversitesi Nükleer Tıp bölümünde çalışan Dr. Timothy Kegelman yıllık olarak gerçekleştirilen Amerikan Radyasyon Onkoloji Derneği konferansında yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. ‘‘Bu araştırma, akciğer kanseri hastalarında proton tedavisinin pozitif etkisini ortaya koyuyor. Proton tedavisinin kalp gibi çevre dokularına yaydığı radyasyon miktarını en aza indirdiğini biliyoruz. Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki, proton tedavisinin koruyucu etkisi kalp hastalıklarında foton tedavisine göre daha düşük komplikasyon korelasyonu sağlamaktadır.’’ Kardiyotoksisite, akciğer kanseri hastaları için önemli bir sorun. Işın dozunun minimize olması, proton tedavisinin sağladığı çevre dokulara minimum oranda yayılan ışın sistemi ile mümkün hale geliyor. 29 ay süren araştırmanın sonucunda, küçük hücreli ve lokal yayılımlı akciğer kanseri hastalarında geçici iskemik atak yüzdesi 1,1 iken, foton terapisinde bu oran 8,2 olarak görüldü. Miyokard infarktüsünde önemli bir istatistik fark gözlemlenmemiş olup bu oran 2,3’e 9 dur. Atriyum fibrillasyonu, kalp işemik hastalığı, kalp yetmezliği ve inme açısından tedaviler arasında bir fark bulunmamıştır. Araştırmacılar radyasyon tedavi dozu ve kalbin belirli bölümlerinde gözlemlenebilir kalp rahatsızlıkları bakımından araştırmalarına devam etmektedirler. Analizler, radyasyon onkologlarına tedavi risklerinin minimize edilmesi ve yüksek teknolojinin kullanılmasının etkileri konusunda aydınlatacaktır. Ayrıca, 2014 yılından bu yana akciğer kanserinin proton ve foton ışın tedavisi bakımından farkları üzerine uluslararası 3. faz prospektif araştırma devam etmektedir. Bu araştırmaya Pensilvanya Üniversitesi Roberts proton merkezinde proton tedavisi gören hastalar katılmaktadırlar. Araştırmayı gerçekleştiren araştırmacılar, proton terapisinin kalp hastalıklarını azalttığı ve buna bağlı ölüm sebebi risklerini minimuma indirdiği için başarılı tedavi şansını yükseltmektedir. Araştırmaya katılacak hastaların sayısı 2022 yılında sona ermiş olacaktır. Umut veren bu araştırma bizlere proton tedavisinin kalp hastalıkları riskini azaltması bakımından belirli kanıtlar ortaya koyarken, randomize denemeler ve araştırmalar bize daha iyi sonuçlar verecektir. Makalenin orijinal linki: https://www.itnonline.com/content/proton-therapy-lung-cancer-may-help-reduce-risk-heart-diseases

Comments


bottom of page